top of page

תוכנית שבועית

תוכנית זו באה במטרה לשפר את השרות. בכדי להגיע למטרה זו  נבקשכם  לעקוב  אחרי התוכנית ובמידה ויש השלמות צביעה  נא לעדכן אותנו ולשלוח את החומר לצביעה לפחות יום לפני התכנון בכדי שנספיק להכינו לצביעה.

התוכנית נתונה לשינויים במידת הצורך.

  • MFH - צבעים מחוספסים

  •   M    -  צבעים מטלים

  • RAL  -  צבעים חלקים


מומלץ לרכוש קטלוג צבעים של מצפא אפוקול בע"מ אך יתכנו סטיות בהגוון בין הקטלוג לצבע בפועל.

25/7/24
24/7/24
23/7/24
22/7/24
21/7/24
יום ה
יום ד
יום ג
יום ב
יום א
ral9007m
9006m
ral9005
ral9001
ral9003
ral9016
ral9004
ral7044
ral9002
ral7024
ral7016
ral7035
ral7038
ral7012
ral7015
ral7021
419m
ral7011
ral1013
ral7005
1035m
mfh267
mfh217
18f
mfh257
16f
44f
12f
38f
bottom of page