top of page

תוכנית שבועית

תוכנית זו באה במטרה לשפר את השרות. בכדי להגיע למטרה זו  נבקשכם  לעקוב  אחרי התוכנית ובמידה ויש השלמות צביעה  נא לעדכן אותנו ולשלוח את החומר לצביעה לפחות יום לפני התכנון בכדי שנספיק להכינו לצביעה.

התוכנית נתונה לשינויים במידת הצורך.

  • MFH - צבעים מחוספסים

  •   M    -  צבעים מטלים

  • RAL  -  צבעים חלקים


מומלץ לרכוש קטלוג צבעים של מצפא אפוקול בע"מ אך יתכנו סטיות בהגוון בין הקטלוג לצבע בפועל.

יום ה
יום ד
יום ג
יום ב
יום א
עקב המצב המיוחד במדינה
אנו עובדים במתכונת שונה
ללא תוכנית עבודה וימי עבודה
קצרים.
זמני אספקה הם שלושה שבועות
bottom of page