top of page

תוכנית שבועית

תוכנית זו באה במטרה לשפר את השרות. בכדי להגיע למטרה זו  נבקשכם  לעקוב  אחרי התוכנית ובמידה ויש השלמות צביעה  נא לעדכן אותנו ולשלוח את החומר לצביעה לפחות יום לפני התכנון בכדי שנספיק להכינו לצביעה.

התוכנית נתונה לשינויים במידת הצורך.

  • MFH - צבעים מחוספסים

  •   M    -  צבעים מטלים

  • RAL  -  צבעים חלקים


מומלץ לרכוש קטלוג צבעים של מצפא אפוקול בע"מ אך יתכנו סטיות בהגוון בין הקטלוג לצבע בפועל.

18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024
15/04/2024
14/04/2024
יום ה
יום ד
יום ג
יום ב
יום א
RAL7024
9006M
RAL9005
RAL9016
0097M
RAL7043
RAL7035
RAL7012
9007M
RAL7015
RAL7021
RAL7011
MFH257
MFH217
RAL1013
MFH254
609M
40F
16F
38I
14F
12I
bottom of page